O bejzbolu

Bejzbol (Baseball) je jedan od tri najpopularnija sporta u SAD, pored košarke i američkog fudbala. Ujedno je najpopularniji sport na Kubi i Dominikanskoj Republici, a igra se još u Japanu , Kanadi, Kini, Južnoj Koreji, Evropskoj Uniji i drugim zemljama. Sastoji se od veoma uzbudljivih, dinamičnih momenata igre i dužih intervala kada se vrši priprema za akciju.  Od svih bejzbol takmičenja najpoznatija je američka profesionalna liga poznata kao Major League Baseball koja okuplja nekoliko desetina klubova podeljenih u dve podlige - Američku i Nacionalnu. Pobednici te dve lige na kraju sezone igraju finale.
U Srbiji postoje dve lige, premijerna "Avirex" nacionalna bejzbol liga i 1. liga Srbije.


Pravila

Princip igre

Bejzbol je igra između dve ekipe od po 9 igrača, koje vode treneri. Teren ima oblik lepeze i podeljen je na infield i outfield. Infield (unutrašnje polje terena) ima oblik prelivnog kvadrata sa stranicama dužine od 27,45 m. Na uglu svake stranice se nalazi po jedna BAZA.
Za razliku od mnogih drugih sportova sa loptom svi igrači obe ekipe ne nalaze se zajedno i istovremeno na terenu. Jedna ekipa postavlja se u teren raspoređena u igralištu po svojim pozicijama u ODBRANU (svako od tih igrača nosi rukavice), a druga ekipa šalje po jednog igrača sa klupe, po unapred utvrđenom redu, da udara palicom, odnosno da NAPADA suparničku ekipu. Nakon što  tokom utakmice dođe na red svih devet igrača za udaranje, ponovo počinju od prvog.
Tokom utakmice svaka ekipa ima pravo na 9 napada i 9 odbrana i nema vremenskog ograničenja trajanja utakmice. Zbog toga se utakmica ne deli na poluvremena ili četvrtine već na 9 izmena, odnosno 9 INNINGA. Poene osvaja samo ekipa u fazi napada i to na način da igrač nakon što je udario lopticu, pretrči redom sve baze i vrati se ponovo na kućnu bazu sa koje je i krenuo u napad, odnosno na dozvoljeni način osvoji sve četiri obeležene baze. Pobednik je ona ekipa koja na kraju utakmice osvoji više poena (runs). Znači poene može osvajati samo ekipa koja se nalazi u fazi napada, dok ekipa koja se nalazi u odbrani nastoji izbacivanjem trojice napadača doći u fazu napada. Utakmica se igra po budnim nadzorom sjednog ili više sudiija.


Odbrana

Ekipa u odbrani nastoji izbacivanjem trojice napadača (udarača ili trkača) doći u fazu napada u kojoj će moći osvajati bodove. U odbrani se ne osvajaju bodovi. Ekipa ima devet igrača, pa ih je i devet u odbrani prema tačno određenim pozicijama. Oni su takođe u line up-u prema kojem će izlaziti na udaranje kada dođu u napad. Uspeh odbrane najviše zavisi od bacača.

Bacač (Pitcher)

Bacač je igrač odbrane koji baca loptice hvatačima, a koje pokušavaju pogoditi udarači. O brzini i preciznosti njegovih bacanja, izmeni vrsta loptica koje baca (npr. fast-ball, slider-ball, change-ball,...) i izmeni lokacije loptica (npr. spoljna i niska, unutrašnja i visoka...), zavisi uspeh udarača. Svaka ekipa mora da ima barem pet bacača, a Major League Baseball ekipe imaju i više od deset bacača.


Hvatač (Catcher)

Bacač baca loptice hvataču (catcher) koji zbog opasnosti okrznutih loptica ili loptica bačenih u zemlju mora nositi zaštitnu opremu koja se sastoji od kostobrana za noge, pancira, štitnika za vrat, maske i kacige. Hvatač daje unapred dogovorene znakove bacaču i vodi ekipu u odbrani.


Infielders & Outfielders

Ostali igrači u odbrani dele se na infieldere i outfieldere: Infielder je igrač u unutrašnjem polju (osim bacača i hvatača još su četiri infieldera: čuvar prve baze (first baseman ili 1B), čuvar druge baze (second baseman ili 2B), čuvar treće baze (third baseman ili 3B) i međubazni igrač (shortstop ili SS)). Outfielder je igrač u spoljnom polju (trojica: levi spoljni (left fielder ili LF), srednji spoljni (center fielder ili CF) i desni spoljni (right fielder ili RF)). Dozvoljeno je da igrači u odbrani menjaju pozicije i do nekoliko puta iako će to najviše biti jednom za vreme jedne utakmice, jer su igrači pripremljeni za određene pozicije. Ekipa u odbrani nastoji izbacivanjem tri protivnička napadača doći u fazu napada u kojoj će moći sa osvaja poene. Igrači u odbrani su raspoređeni po svojim pozicijama u igralištu i imaju bejzbol rukavice koje im olakšavaju hvatanje loptice.
Udarač (batter) je izbačen kada: je njegova leteća loptica (fly ball), bilo u fer bilo u faul teritoriji, uhvaćena od strane odbrambenog igrača, kada je hvatač ulovio treći strike, kada hvatač nije ulovio treći strike, a trkač je na prvoj bazi s manje od dva auta, kada ga u pokušaju da udari treći strike dotakne loptica (inače je to samo prvi ili drugi strike), kada lopticu udarenu u fair teritoriju dotakne pre odbrambenog igrača, nakon što je loptica udarena, njegova palica po drugi put dotakne lopticu u fer teritoriji, nakon trećeg strike-a, kojeg nije ulovio hvatač, bude dotaknut lopticom (ili rukavicom u kojoj je loptica) ili je loptica bačena na prvu bazu pre nego je on dotakne, nakon udarca loptice u fer teritoriji, kada bude dotaknut lopticom (ili rukavicom u kojoj je loptica) ili je loptica bačena na prvu bazu pre nego je on dotakne, i kada namerno ometa odbrambenog igrača u hvatanju ili bacanju loptice i u još desetak, ne baš čestih situacija.
Trkač je izbačen kada: trči više od 1 m od linije između baza u pokušaju da izbegne izbacivanje doticanjem od strane odbrambenog igrača osim kada pokušava izbeći igrača u odbrani koji hvata lopticu kako ga ne bi omeo, ili nakon što dotakne prvu bazu napusti liniju očito u pokušaju napredovanja prema sledećoj bazi, kada namerno dotakne lopticu u polju ili ometa odbrambenog igrača u hvatanju loptice, kada je dotaknut lopticom (ili rukavicom u kojoj je loptica) dok nema kontakt s bazom, kada se ne vrati na bazu pre loptice koja je ulovljena u vazduhu (uhvaćena lopta), ako on ili sledeća baza , u situaciji kada mora napredovati (obavezna igra) kako bi oslobodio bazu za udarača ili trkača koji dolazi iza njega, budu dotaknuti pre osvajanja te baze, se dva trkača nađu na istoj bazi (ako dva trkača dotiču istu bazu izbačen je kasniji trkač), kada ga dotakne loptica udarena u fer teritoriji pre nego je dotakla ili prošla infieldera i u još šest, ne baš čestih, situacija.


Sudije

Sudije su službene osobe lige zadužene za vođenje utakmica u skladu sa službenim bejzbol pravilima. U Evropi se primjenjuju “Official Baseball Rules” (službena bejzbol pravila) objavljena od Nacionalnog bejzbol kongresa u SAD-u u godini koja prethodi godini takmičenja. Za odigravanje utakmice dovoljan je i samo jedan sudija, iako ih u pravilu bude više. U World Series (finale američkih profesionalnih liga) sudi šest sudija (glavni sudija, tri bazna i dva u spoljnom polju). Glavni sudija (plate umpire) nalazi se iza hvatača. Zadatak glavnog sudije je da: vodi utakmicu, zove i broji ball-ove i strikeove-ove, procjenjuje da li je loptica udarena u fer ili faul teritoriji (ponekad o tome odlučuje i sudija u polju), donosi sve odluke u pogledu udarača (npr. da li je zamahnuo palicom, da li je pri zamahu iskoračio iz svog - udaračevog prostora, da li ga je pogodila loptica i sl.). Glavni sudija zove strike (dobru loptu) tako što vikne “strike” uz pokret rukom, zavisno od stila. Sudije se stvarno trude da budu prepoznatljivi po svom stilu tako da nema određenog pravila za pokazivanje strike-a (npr. pokazivanje prstom u stranu, pokazivanje šakom u stranu ili prema gore). Kada sudija zove ball (lošu loptu) najčešće ne pokazuje niti ne izgovara ništa, no ponekad on kaže hvataču (catcheru) gdje je po njegovom mišljenju bila loptica (niska, visoka, spoljna ili unutrašnja). Glavni sudija označava count (trenutni odnos strike-ova i ball-ova) tako da prstima leve ruke pokazuje broj ball-ova, a prstima desne ruke broj strike-ova. Ukoliko je pitcher “pun” (što znači da je bacio tri ball-a) sudija to može pokazati i sa zatvorenom levom šakom, a ako je udarač “pun” (što znači da već ima dva strike-a) sudija to može pokazati i sa zatvorenom desnom šakom. Ako su bacač i udarač “puni” (full count) sudija će to pokazati tako što će spojiti šake. Sudija u polju (bazni sudija) je na poziciji bilo gde u polju gde je najbolji pregled igre. Zadaci sudije u polju su da: donosi sve odluke na bazama osim onih rezervisanih za glavnoga sudiju, zajedno s glavnim sudijom zove “Time”, Balk, ilegalan pitch, te na drugi način pomaže glavnom sudiji u provođenju pravila. Sudija, kako glavni tako i sudija u polju, označava izbacivanje napadača (udarača ili trkača) odnosno osvajanje baze od strane trkača na sledeći način: Izbacivanje (out) sudija označava tako da vikne “aut” uz pokret rukom koji je jednako kao i kod označavanja strike-a, zavisi od stila sudije (najčešće će to biti podizanje stisnute šake prema gore ili prema bazi).  Osvajanje baza (safe) sudija označava tako da vikne “sejf” i raširi obe ruke (ovde sudije ipak nisu razvili zapaženije stilove).


Pojmovi II

“Squeeze Play” je izraz kojim se označava akcija u kojoj ekipa, s trkačem na trećoj bazi, pokušava tog trkača pomaknuti na kućnu bazu tj. osvojiti bod na bunt. “Tag” je akcija odbrambenog igrača u kojoj on dotiče bazu svojim telom dok sigurno i čvrsto drži lopticu u ruci ili rukavici; ili u kojoj dotiče trkača lopticom, odnosno rukom ili rukavicom u kojoj je loptica, dok lopticu drži sigurno i čvrsto u ruci ili rukavici. “Time” je izjava sudije o dozvoljenom prekidu utakmice, za vreme kojeg je loptica mrtva (dead ball). “Triple Play” (trostruka igra) je igra odbrane u kojoj su izbačena tri napadača u jednoj neprekinutoj akciji, ukoliko nema grešaka između izbacivanja. “Wild Pitch” (divlje bacanje) je bacanje koje je toliko visoko, nisko ili u stranu od kućne baze da ne može biti uhvaćen redovnim naporom hvatača. “Wind-up Position” je jedan od dva dozvoljena stava za bacača.


Teren

Teren ima oblik lepeze u čijem vrhu se nalazi kućna baza (home base).   "Unutrašnje polje" (infield) je deo igrališta koji ima oblik kvadrata u čijim se vrhovima nalaze baze: kućna baza (home base), prva baza (first base), druga baza (second base) i treća baza (third base). Udaljenost između baza iznosi 27,45 m. "Bacačevo brdo" (pitcher's mound) je brdašce koje se nalazi u sredini unutrašnjeg polja. Na njemu se nalazi "bacačeva ploča" (pitcher's plate) tanka pravougaona ploča od gume koja je od vrha kućne baze udaljen 18,30 m. "Spoljno polje" (outfield) je deo igrališta između "faul" (foul) 'linija', a faul linije su produžeci stranica unutrašnjeg polja između kućne i prve baze, odnosno kućne i treće baze. Unutrašnje i spoljno polje, uključujući i foul linije, čine 'fer teritoriju' (fair ferritory), dok je ostalo područje 'faul teritorija' (foul territory). Udaljenost od kućne baze do najbliže ograde, tribina ili drugih objekata u fer teritoriji mora biti 76 m ili više, a preporučuje se da bude 98 m po faul linijama i 122 m po sredini igrališta. Iza kućne baze nalazi se "zaštitna mreža" (backstop), te se preporučuje da ona kao i svi drugi objekti (tribine, ograde i sl.) u faul teritoriji, budu udaljeni najmanje 18 m od najbliže baze.


Napad

Ekipa koja je u napadu nastoji osvajanjem sve 4 baze osvojiti bod. U tome je pokušavaju sprečiti igrači ekipe koja je u odbrani. Napadači počinju napad tako da prvi igrač koji je na redu po line up-u uzima bejzbol palicu i izlazi na udaranje (na početku utakmice to je onaj napadač koji je prvi po line up-u, a u kasnijim izmenama to je onaj napadač koji je u line up-u prvi iza igrača koji je u prethodnoj izmeni završio izlazak na palicu (at bat). U tom trenutku on je "udarač" (batter) i pokušava osvojiti prvu bazu.

Udarač (Batter)

Udarač je napadač koji s palicom zauzima svoju poziciju u napadačevom prostoru. Jedan izlazak na palicu naziva se at bat, te svaki udarač za vreme jedne utakmice izlazi više puta na palicu. Izlazak udarača na palicu (at bat) završava se: njegovim izbacivanjem (out) i kada udarač postane trkač. Udarač postaje trkač (runner) i osvaja prvu bazu bez mogućnosti da bude izbačen kada: sudija dosudi četiri loše loptice (four fauls), kada ga dotakne bačena loptica koju nije pokušao udariti (hit by pitch), osim kada je loptica dotakla udarača u strike zoni (tada je to samo strike), ili kada udarač nije pokušao izbeći lopticu (tada je to loša loptica), te kada ga ometa hvatač (catcher) ili bilo koji drugi igrač protivničke ekipe, lopta udarena u fer teritoriju dotakne sudiju ili trkača u polju pre nego što dotakne bilo kojeg odbrambenog igrača. Udarač postaje trkač kada: udari fer loptu, hvatač protivničke ekipe ne uhvati treći stirke, osim kad je trkač na prvoj bazi s manje od dva auta (npr. kada je jedan aut s trkačem na prvoj bazi, tada je udarač aut bez obzira da li je hvatač uhvatio lopticu ili ne), udari lopticu preko ograde (van terena) u fer teritoriju tj. udari home run, i još u pet, ne baš čestih situacija.


Trkač (Runner)

Trkač (runner) je napadač koji osvajanjem sve četiri baze nastoji osvojiti bod za svoju ekipu. Uloga trkača se završava: njegovim izbacivanjem (aut), osvajanjem boda, izbacivanjem trećeg napadača (udarača ili trkača)- trkač je ostao na bazi, ali će u slijedećem inningu njegova ekipa započeti napad sa praznim bazama. Trkač može osvojiti baze na sledeće načine: na dobar udarac svog suigrača, tako da "ukrade bazu" tj. da u pogodnom trenutku osvoji sledeću bazu koristeći nepažnju odbrambenih igrača ili da jednostavno bude brži od odbrane (u ovom slučaju odbrana može izbaciti trkača jedino ako odbrambeni igrač, dok trkač nema kontakt s bazom, dotakne trkača lopticom ili rukavicom u kojoj je loptica), kada napreduje za jednu bazu bez mogućnosti da bude izbačen jer je prisiljen osloboditi bazu za udarača koji je postao trkač u situaciji kada udarač postaje trkač i osvaja prvu bazu bez mogućnosti da bude izbačen. Na jednoj bazi može biti samo jedan trkač ; npr. ako udarač na four balls (četiri loše bačene loptice) dobije prvu bazu, trkač s prve baze pomiče se na drugu bazu), Kada sudija dosudi balk (npr. kada bacač napravi bilo koji pokret kao da će baciti udaraču, a ne baci loptu, zatim kada bacač "fintira" bacanje na prvu bazu bez da baci lopticu, zatim kada bacač baci lopticu prema udaraču bez da je iskoračio prema kućnoj bazi, te u još 10 ostalih situacija) i u još desetak, ne baš čestih, situacija. Odbrambeni igrači u svakom slučaju pokušavaju da udarača, nakon što postane trkač, spreče da osvoji baze.


Pojmovi I

“Balk” je nedozvoljeni pokret pitchera kada su jedan ili više trkača na bazama, u tom slučaju trkači mogu napredovati za jednu bazu. ”Ball” je bacanje koda lopta nije prošla kroz strike zonu i na koju udarač nije zamahnuo. ”Base” (baza) je jedno od četiri mesta koja mora dotaknuti trkač u nastojanju da osvoji poen. ”Base on balls” je nagrađivanje prvom bazom udarača koji je propustio četiri loptice bačene izvan strike zone. “Batter's box” (udaračev prostor) je područje u kojem udarač mora stajati za vreme udaranja. “Bunt” je udarena loptica na koju udarač nije zamahnuo, već je namerno postavio palicu kako bi lopticu samo spustio u polje. “Cather's box” (hvatačev prostor)je područje u kojem se hvatač mora nalaziti dok bacač ne baci lopticu. “Dead Ball” (mrtva lopta) je loptica izvan igre zbog legalno nastale privremene pauze u igri. “Double Play” (dupla igra) je igra obrane u kojoj su izbačena dva napadača u jednoj neprekinutoj akciji, ukoliko nema grešaka (errors) između izbacivanja. “Fair Ball” (fer lopta) je udarena loptica koja se zaustavila u fer teritoriji između kućne i prve baze ili između kućne i treće baze, ili ona loptica koja je najpre pala u fair teritoriju iza prve ili treće baze, ili ona loptica koja je, dok je na ili iznad fer teritorije, dotakla sudiju ili igrača, ili ona loptica koja je, dok je bila iznad fer teritorije, izašla u letu izvan igrališta. “Fly Ball” (leteća lopta) je loptica udarena visoko u vazduh. “Force Play” (obavezna igra) je igra u kojoj trkač gubi pravo na bazu (mora osloboditi bazu) jer je udarač postao trkač. “Foul Ball” (faul lopta) je udarena loptica koja se zaustavila u faul teritoriji između kućne i prve baze ili kućne i treće baze, ili ona loptica koja je prošla pored prve ili treće baze po ili iznad foul teritorije, ili ona loptica koja je najpre pala u foul teritoriju iza prve i treće baze, ili ona loptica koja je dok je na ili iznad foul treitorije dotakla sudiju, igrača ili neki objekt koji nije prirodna podloga. “Ground Ball” (zeemljana lopta) je udarena loptica koja se kotrlja ili odskače po zemlji. “Illegal Pitch” (ilegalno bacanje)je bacanje prema udaraču dok pitcher nema kontakt. “Osnovne noge” (pivot foot) s bacačevom pločom, ili ono bacanje koji je izvedeno s očitom namerom da uhvati udarača van ravnoteže. “Infiel Fly” je fer loptica (ne uključujući line drive ili pokušaj bunta) koju infielder može uhvatiti s redovnim naporom, kada su zauzete prva i druga baza, ili prva, druga i treća baza, a pre nego što su napravljena dva auta. “Inning” je deo utakmice u kojem su se ekipe izmenile u odbrani i napadu i u kojem su izvedena tri puta autovi za svaku ekipu. “Live Ball” (živa lopta) je loptica koja je u igri. “Line Drive” je udarena loptica koja ide oštro i direktno od palice do obrambenog igrača, a da ne dotakne zemlju. “Out” (aut) je jedno od tri potrebna izbacivanja igrača ekipe u napadu. “Pitch” (bacanje) je loptica bačena udaraču od strane bacača. “Play” je naredba sudije da započne igra ili da se nastavi igra nakon dead ball-a. “Run” (Score) je poen osvojen od strane napadača koji je napredovao od udarača do trkača i dotakao prvu, drugu, treću i kućnu bazu tim redosledom. “Run-Down” je akcija odbrane u pokušaju da izbaci trkača između baza. “Safe” (sejf) je izjava sudije da je trkač osvojio bazu. “Set Position” je jedan od dva dozvoljena stava za bacača. “Strike” je dozvoljeno bacanje kojeg je kao takvog dosudio sudija, kada: je udarač zamahnuo i promašio, udarač nije zamahnuo, ako je bilo koji deo loptice prošao kroz bilo koji deo strike zone, kada je udarač udario u faul teritoriji sa manje od dva strike-a, kada je buntom odigran u faul teritoriji, kada dotakne udarača prilikom njegova zamaha, kada dotakne udarača u letu u strike zoni, ili kada je faul tip.“Strike Zona” je prostor iznad kućne baze kod kojeg je gornja granica određena vodoravnom linijom u visini sredine između vrha ramena i vrha pantalona, a donja granica vodoravnom linijom u visini kolena. Strike zona treba biti određena kad udarač zauzme stav u pripremi zamaha na bacačevu lopticu.


Bejzbol oprema i rekviziti

Lopta

Bejzbol lopta se sastoji od dva kožna omotača bele boje koji su snažno spojeni sa izraženim crvenim šavovima, jezgro lopte je od plute ili gume i obmotano je koncem. Lopta se odlikuje tvrdoćom, ali i elastičnošću dovoljnom da se odbije od palice. Zbog svoje veličine, u promeru više od 7 cm, i relativno velike težine od 142 grama predstavlja jednu od najteže ukrotivih lopti u sportu. Izraženi šavovi daju joj mogućnost da se brzo kreće po vazduhu, a kada se baca uz različite "spinove" znatno menja pravac leta što bacačima daje mogućnost da naizmenično bacaju vrlo brze (najbrži bacači i do 100 mph) i spore, te "zavijene" lopte. Zbog toga udarači imaju dodatne probleme kod "odabira" i pogađanja lopti.


Rukavica

Svaki igrač u fazi odbrane koristi specijalnu rukavicu kojom hvata loptu. Rukavice se izrađuju od kože i međusobno se vrlo razlikuju zavisno od pozicije koju igrač u odbrani igra. Tako je rukavica za hvatača debelo postavljena pošto on hvata najviše i to vrlo brzih lopti, dok je rukavica za igrače outfielda znatno lakša sa velikim "džepom" za hvatanje visoko udarenih lopti.


Maska, pancir i kostobrani

Hvatači pored kacige koriste i masku obično pričvršćenu na kacigu koja im štiti lice i uši, zatim pancir koji je napunjen sunđerom i štiti im torzo od jako bačenih loptica, kao i kostobrane koji im štite noge.


Pojedini  tekstovi  i podaci o pravilima,opremi, rekvizitima i istoriji bejzbola  su preuzeti sa web stranica Bejzbol saveza Srbije  iz online slobodne enciklopedije Wikipedia.

Palica

Palica za bejzbol isključivo se izrađuje od jasenovog drveta, no zbog lomljivosti drvene palice koriste samo profesionalci (MLB), a u poslednje vreme se koristi i u "A" evropskoj grupi, dok ostali igraju sa palicama izrađenim od aluminijuma i raznih legura. Prosečna dužina palice je oko 86 cm, a najveća dopuštena oko 109 cm. Prosečna težina palice je oko 850 grama. Za razliku od drugih palica u sportu (hokej, kriket...) bejzbol palica je potpuno obla i relativno uska, u najširem delu je maksimalne širine oko 7 cm, tako da je za uspešno odbijanje lopte potrebna velika veština.


Kaciga

U fazi napada igrači nose specijalne kacige, koje su izrađene od plastike. Udarači kacige nose da bi se zaštitili od mogućih udaraca loptice u glavu.


Dresovi

Igrači uz sportske majice uobičajenog kroja za bejzbol, nose duge elastične pantalone za zaštitu prilikom uklizivanja u baze. Svakako najpoznatiji deo dresa su bejzbol kape (kačketi), koje igrači nose u fazi odbrane radi zaštite od sunca.


Baze

Kućna baza ima dve delimično zakošene stranice koje prave na njenom vrhu  trougao. Ostale baze su kvadratnog oblika. Izrađuju se od poliestera i plastike, ispod se dodaje i metalna šipka za pobijanje u zemlju. Standardna veličeina baza je  15" x 15" x 3".


Istorija bejzbola

Alexander Joy Cartwright 17.4.1820 – 12.7.1892., bio je američki inženjer kojeg je američki Kongres 3.6. 1953. službeno proglasio pronalazačem bejzbola. Cartwright, koji je po struci bio bankarski službenik, je radio u vatrogasnoj brigadi New York Knickerbockers, čiji su članovi slobodno vreme provodili igrajući town ball - preteču bejzbola - na praznom zemljištu na Manhattanu. Kada je igralište zatvoreno, Cartwright je 1845. došao na ideju da se igre održavaju u parku Elysian Fields u Hobokenu, mestu u državi New Jersey, s druge strane rijeke Hudson. Kako bi prikupili sredstva za najam zemljišta, Cartwright i njegovi prijatelji su 23.9. 1845. osnovali klub pod nazivom New York Knickerbockers, a za njega je Cartwright napisao pravila, koja će postati poznata pod nazivom Knickerbockerska pravila. Po njima je 19.6. 1846. održana prva bejzbol utakmica u istoriji imeđu klubova New York Knickerbockers i New York Nine.   National Association of Base Ball Players (NABBP) (Nacionalno udruženje igrača bejzbola) je bilo prva organizacija koja je regulsala bejzbol u SAD.Osnovana je godine 1857. a članovi su joj bili 16 klubova s područja današnjeg New Yorka. Na osnivačkoj skupštini su donesena nova pravila igre, koja su se uglavnom temeljila na Knickerbockerskim pravilima, ali su napravila i bitne izmene, učinivši igru prilično sličnoj današnjoj. Ispočetka je to bila lokalna organizacija, a bejzbol se u SAD nazivao njujorškom igrom. U drugim delovima SAD su još uvek bile popularne slične igre kao kriket, town ball (u Philadelphiji) i masačusetska igra u Massachusettsu. Međutim, izbijanje američkog građanskog rata 1861. i stupanje velikog broja Njujorčana u redove vojske Severa je prilično populariziravao njujoršku igru širom nacije. To se odrazilo i na NABBP kojoj su klubovi iz drugih delova SAD, a sama organizacija je dobila podružnice po federalnim državama. O rastu popularnosti ovog sporta svedoči da je po završetku rata 1865. u članstvu imala 100 klubova, a dve godine kasnije čak 400, pri čemu su neki bili i iz udaljenih područija kao što su San Francisco i Louisiana. Međutim, nagla popularnost sporta je na dnevni red stavila i pitanje njegove eventualne profesionalizacije, čemu se NAPBB ispočetka oštro protivila, insistirajući na doslednom sprovođenju načela amaterizma. Međutim, godine 1869. je NAPBB dozvolila klubovima da se profesionaliziraju. Godine 1871. su napetosti između profesionalnih i amaterskih klubova doveli do raskola na konvenciji NAPBB, pa su profesionalni klubovi stvorili National Association of Professional Base Ball Players, prvu profesionalnu bejzbol ligu u SAD.  American Association (AA) bila je vrhunska profesionalna bejzbol liga koja je delovala od 1882. do1891. Zamišljena je kao protivteža i suparnik starijoj i dominantnijoj National League. Zajedno s National Leagueom, American Association je organizovala raniju verziju velikog bejzbol-finala zvanog World Series... Ubrzo nakon toga osnovana je Major League Baseball (MLB) kao sportska organizacija koja okuplja dve profesionalne bejzbol lige u Severnoj Americi - National League i American League. Zajednička organizaciona struktura je stvorena 1903.godine. American League je poznata po tome što se u njoj koristi pravilo određenog udarača, dok National League ne poznaje to pravilo ('inter-league' ili međuligaške utakmice se održavaju po pravilima domaćeg tima). Godine 2000. obe lige su se službeno raspustile kao posebna pravna lica, a sva prava i obaveze su prenele na kancelariju MLB komesara. MLB pravno gledano deluje kao jedinstvena liga te predstavlja jednu od vodećih profesionalnih sportskih liga Severne Amerike, do dan danas. Major League Baseball (MLB) je izraz koji u najširem smislu označava vrhunski profesionalni bejzbol.


Bejzbol u Srbiji

Prvi bejzbol klub u Srbiji je osnovan 1988. godine pri beogradskom sportskom društvu "Partizan". Na žalost ovaj klub se nije održao, ali nedugo potom, početkom devedesetih počinje osnivanje drugih novih klubova, pre svega u Beogradu, pa u Vojvodini. Prvi klub koji je osnovan u centralnoj Srbijji je BK Kragujevac, koji se na žalost isto kao ni BK "Partizan" nije dugo održao na "bejzbol sceni". Takmičenja u bejzbolu počinju 1993. godine, a 1996. godine se osniva Bezbol savez Srbije koji okuplja sve srpske klubove i uspostavlja sisteme i procedure u takmičenjima. Već 1997. godine srpski savez biva primljen u Evropsku bejzbol konfederaciju i tako dobija pravo učešća na međunarodnim takmičenjima.
--------------------------------------------------------------  U Kraljevini Jugoslaviji prvi klub koji je osnovan je bio splitska "Nada" 1932. godine. Američka mornarica je još 1914. godine , boravivši u Splitu, prvi put promovisala bejzbol u tadašnjoj zajedničkoj državi. Tek početkom osamdesetih godina jugoslovenski bejzbol doživljava renesansu, osnivanjem novih klubova u Sloveniji i Hrvatskoj, a zatim i u Srbiji.  
--------------------------------------------------------------U Srbiji trenutno postoje dve lige "Avirex" bejzbol liga i Prva liga Srbije. U premijernoj "Avirex" BL nastupa pet klubova, dok u 1. ligi, nastupa tri kluba. Pored ligaških takmičenja tradicionalno se svake godine održava i Turnir Beograda za decu, odnosno igrače do 16. godina starosti.  Srbija ima predstavika i u međuregionalnoj Inter ligi (BK Beograd '96) u kojoj se takmiče klubovi iz  Slovenije, Hrvatske i Mađarske. Osim navedenih osam klubova koji učestvuju u ligaškim takmičenjima postoji još klubova, pa tako iz Novog Sada još dva iz Kraljeva jedan, a u fazi osnivanja su i klubovi u Kragujevcu, Valjevu i Prigrevici. Bejzbol reprezentaciju Srbije vodi amerikanac  Chris Coombs, koji je ujedno i trener BK Angels iz Čačka. Sve ovo govori da bejzbol kreće u ponovnu ekspanziju kod nas na mnogo širem područiju, što će sigurno voditi uključivanju još većeg broja mladih i dece u ovu sjajnu igru. 


Srpske lige

U 2007. godini premijerna nacionalna "Avirex" Bejzbol Liga Srbije broji pet ekipa, dok 1. liga Srbije ima tri ekipe. ABL se igra po trokružnom sistemu. Na jesen 1. i 2. iz ligaškog dela igraju eriju (best of 7) za šampiona. Ostale ekipe igraju play out sa prvoplasiranom ekipom iz 1. lige Srbije. Prve dve ekipe iz play outa igraće sledeće godine u ABL,  dok će 3. i 4. ekipa igrati 1.ligu Srbije. Prvu ligu Srbije čine tri ekipe i svaka ekipa igra 8 utakmica. Svakog vikenda jedna ekipa je domaćin ostalim ekipama. Utakmice 1.lige Srbije igraju se 7 izmena ili 5 ako je 10 i više razlike, a utakmice su takođe ograničene na 2 sata. Prvak 1.lige igra play out. Na svim takmičenjima  koja su pod BSS, na  početku svake utakmice intonira se himna Srbije. Komesar takmičenja je Filip Ačanski, a pomoćnik komesara je Nikola Vučević.

AVIREX BEJZBOL LIGA
1. BK Beograd'96 - Beograd
2. BK Vojvode - Zemun
3. BK Vojvodina - Novi Sad
4. BK Dogs - Beograd
5. BK Bečkerek Gradnulica - Zrenjanin

1. LIGA SRBIJE
1. BK Angels - Čačak
2. BK Juniori - Beograd
3. BK Niš - Niš